Sabina Perfumery

Prada Luna Rossa Carbon

120 709
0
0
00:45

Опубликовано:

Prada Luna Rossa Carbon ətrinin xasiyyətinin əsasında iki başlanğıcın birləşməsi dayanır: təmiz təbiət materialları və müasir urbanistik ruh. Carbon-karbohidrat- planetin bütün elementlərinin əsasını təşkil edir: şəffafdan ən tündə qədər,almazdan qraffitə qədər. Prada Luna Rossa Carbon da özündə uyğun olmayanı uyğunlaşdırır: o eyni zamanda ən dözümlü dağ qayası kimi möhkəm, lakin eyni zamanda dağ havası kimi təravətlidir.

В основе характера аромата Prada Luna Rossa Carbon лежит объединение двух начал: чистых природных материалов и современного урбанистического духа. Carbon — углерод — является основой всех природных элементов на планете: от прозрачных до самых темных, от алмаза до графита.
Так и Prada Luna Rossa Carbon сочетает несочетаемое: он одновременно «тверд», как самая прочная горная порода, но в то же время—свеж как горный воздух.

Следующее видео