Video Machine

İlham Əliyevin Gəncədə “İmamzadə” dini kompleksində nitqi

85 559
0
0
19:32

Опубликовано:

-İlham Əliyev Gəncədə “İmamzadə” dini kompleksində yaradılan şəraitlə tanış olub. Gəncə, 17 fevral 2016, http://www.president.az/articles/17804
-Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в религиозном комплексе «Имамзаде» в Гяндже
-Ilham Aliyev visited Imamzade religious complex in Ganja

Следующее видео