1 589 587 просмотров
65 видео

Baku International Humanitarian Forum

http://bakuforum.video.az
İqtisadi inkişafın humanitar aspektləri #1 Spaceman 20 456 просмотра
İqtisadi inkişafın humanitar aspektləri #2 Spaceman 20 012 просмотра
Davamlı inkişaf və ekoloji sivilizasiya #2 Spaceman 22 274 просмотра
Davamlı inkişaf və ekoloji sivilizasiya #1 Spaceman 22 463 просмотра
Postmodern dövrdə milli özünüdərk #2 Spaceman 19 807 просмотра
Postmodern dövrdə milli özünüdərk #1 Spaceman 20 793 просмотра