Video Machine

Zeynəb Xanlarova - Reyhan ( music: Fikrət Əmirov )

10 193
0
0
02:35

Опубликовано:

musiqi / music: Fiкгət Əмirоv (Fikret Amirov)
http://en.wikipedia.org/wiki/Fikret_Amirov
http://az.wikipedia.org/wiki/Fikr%C9%99t_%C6%8Fmirov

Söz / lirics : Tələt Eyyubov

Zеуnəb Хаnlaгova
http://www.zeynabxanlarova.com/
http://az.wikipedia.org/wiki/Zeyn%C9%99b_Xanlarova

====
Dağlar qızı Rеуhan , Rеуhan , Rеуhan
Parlaq dan ulduzu Rеуhan , Rеуhan
Aləm sənə heyran , heyran , heyran
Canım sənə qurban , qurban , qurban
Aləm sənə heyran , heyran , heyran

Nə qəşəngsən , ay qız ,
Gül çiçəksən , ay qız ,
Bir danəsən , ay qız ,
Dürdanəsən , ay qız ,

Gözəllər gözəli Rеуhan , Rеуhan
Sevdamın əzəli Rеуhan , Rеуhan
Aləm sənə heyran , heyran , heyran
Canım sənə qurban , qurban , qurban
Aləm sənə heyran , heyran , heyran

Nə qəşəngsən , ay qız ,
Gül çiçəksən , ay qız ,
Bir danəsən , ay qız ,
Dürdanəsən , ay qız ,


Zil qaradır gözün Rеуhan , Rеуhan
Baldan şirin sözün Rеуhan , Rеуhan
Aləm sənə heyran heyran heyran
Canım sənə qurban qurban qurban
Aləm sənə heyran heyran heyran

Nə qəşəngsən , ay qız ,
Gül çiçəksən , ay qız ,
Bir danəsən , ay qız ,
Dürdanəsən , ay qız ,

Следующее видео