Ceyhun Məmmədov

Topaz, oynamaqdan uzaq olun

16 340
0
0
02:34

Опубликовано:

“Topaz”oynamaqdan uzaq olun.

Topazın insan beyninə vurduğu psixoloji zərbələr, insan övladının gələcəyini təhlükəyə salır. Qumarbazlığın ilk pilləsini topaz hesab etmək olar. Oynadıqca, oynanılmaq istənilən bu sistem, gələcəkdə bütün pulları almaq və insanı müflis etmək gücünə malikdir. Topaz sistemində, məbləğlərin rolu çox mühüm səciyyəvi hal daşıyır. Beləliklə az məbləğ qoyaraq, çox məbləği qazanmaq ehtimalı olan bu oyunda, insanda həvəsləndirici stimul yaranır. Amma insan topazda udduğu zamanda, uduzduğu müddətdə də ziyan çəkir. Deməli, udduğu məbləğ onu gələcəkdə daha da çox qazanıb, varlanmaq həvəsinə sala bilir. Bu o demək olur ki, daha çox pul qoyub, müflis olmaq yolunda addımlamaq lazımdır. Beləliklə, qazanmaq gələcək üçün xüsusi bir təsir olur. Amma ziyanlı bir təsir.

Topazda uduzmaq isə ruh düşkünlüyünə səbəb olur. İnsan uda bilmədiyi məbləğə görə əsəbdən hüceyrələrini məvh etmək durumuna düşür. Sistemin insan üzərində yaratdığı psixoloji təsir, mənəvi ziyanlarla zəngindir. Həmçinin maddi cəhətdəndə ziyanları olur. Topazdan udduğuvuz məbləğə baxmayaraq, gələcəkdə maddi cəhətdən külli miqdarda ziyan çəkmə ehtimalıvızda var.

Kağız pullar, insan üzərində xüsusi rollar oynayır. Pulun, maddi və mənəvi şirinliyi çox olduğu üçün, sizləri kredit almağa vadar edir. Siz hətta topazın sizin üzərivizdə yaratdığı psixoloji təsirə məruz qalıb, bankdan kredit götürmək həvəsinə düşə bilərsiz. Çünki düşüncəviz, “topazdan onsuzda pul udacam” istiqamətində olacaq. Və beləliklə bankdan kredit götürərək, puluvuzun hamısını zamanla topaza yatırırsız. Sistemin sizə yeritdiyi psixoloji təsirdən, müflis olmaq ehtimalını düşünməyiviz isə çətin olur.

“Topaz, oyna qazan” şüarı insan beynində xoş xəyallara dalmağa məcbur edir. Külli miqdarda pul uda bilərəm, qazandığım pullarla özümə maşın ala bilərəm, ev almaq ehtimalım var və başqa cür gözəl xəyallar qurmağa vadar edən bu şüar, əslində ziyanlarla zəngin bir xüsusiyyətə malikdir. Sizlər sadəcə bu şüara aldanıb, ziyanlı tərəfləri bəzən düşünməyi istəmirsiz. Bir gün puluvuzun hamısını topazda itirəcə biləcəyivizi düşünün. Onsuzda ehtimallarla dolu topaz, sizə hər zaman pul uda bilərsiz əminliyini vermiyəcək.”Topaz, oyna qazan” şüarı sadəcə sizi aldadır.

Topaz sözünün çox vaxt qırmızı hərflə və ya qırmızı örtükdə ağ hərflərlə, ya da ağ örtükdə qırmızı hərflə yazılması da beyinlərdə xüsusi rol oynayır. Qırmızı rəng, iştah artırmaq rolunu oynayır. Bu rəngdən istifadə edilməsi, sizləri daha da çox oynamağa sövq edir. İştah artırmaq rolunu oynayan bu rəng, sizləri daha da həvəsləndirici sahəyə salır.

Vaxt, topaz onuda əlivizdən alır. Yazdığıvız oyunların bitməsini gözdəməyiviz, zamanı boş-boşuna məvh etməyivizə bərabər olur. Topazın sistemi, sizin vaxtıvızı oğurlayır. Vaxtıvızı topazın uğrunda məhv edən zaman, özüvüzdən asılı olmadan, avtonom sinir sisteminə görə stress, həyacan içində olursuz. Yazdığıvız komandaların qələbəsini gözlədiyiviz anda sizlər böyük həyacanın içinə daxil olursuz. Topaz oynamaqdan uzaq olun. Gələcəyivizi, topazın sistemindən uzaq tutun.

#düşür #olan #təsirə #topazda #durumuna #təsir #bilərsiz #çünki #hal #səbəb #bilir #kağız #təsirdən #qırmızı #oynamaqdan #şüarı #başqa #əlivizdən #ehtimalı #sizin #zərbələr #uda #və #məbləğ #ehtimalım #sizləri #beynində #şirinliyi #çətin #gözəl #stress #insan #həyacanın #övladının #bir #rollar #özümə #məruz #udduğuvuz #topazoynamaqdan #pilləsini #zamanı #var #məbləğlərin #zəngin #da #etməyivizə #sizi #şüar #rəng #oyna #psixoloji #pul #olduğu #istənilən #vaxt #miqdarda #mənəvi #oyunların #oynayan #qazandığım #cəhətdəndə #almaq #ziyanlarla #zəngindir #istifadə #qazanmaq #qələbəsini #düşünün #isə #sadəcə #dalmağa #maddi #yeritdiyi #onu #məbləğə #oyunda #məbləği #sistem #itirəcə #hətta #qoyub #rol #topaza #sahəyə #həyacan #rəngdən #aldadır #hamısını #maşın #hərflərlə #sisteminə #daşıyır #sistemin #üçün #gün #qalıb #xüsusiyyətə #bütün #vermiyəcəktopaz #ağ #dolu #bilərəm #topaz #pullarla #ehtimalını #yaranır #həmçinin #böyük #mühüm #baxmayaraq #sistemindən #ziyan #müflis #yazdığıvız #olacaq #xüsusi #külli #məcbur #qumarbazlığın #gələcəkdə #sözünün #onsuzda #xəyallar #tərəfləri #düşə #boş-boşuna #anda #yaratdığı #biləcəyivizi #yazılması #iştah #bərabər #amma #çəkir #yatırırsız #gələcəyini #oynadıqca #topazdan #içinə #ziyanları #çox #sala #düşünməyi #yolunda #onuda #puluvuzun #ziyanlı #komandaların #ya #ala #ilk #daha #üzərində #zaman #artırmaq #sistemində #uğrunda #üzərivizdə #pulun #pulları #gözlədiyiviz #uduzmaq #tutun #stimul #həvəsləndirici #demək #örtükdə #uduzduğu #qurmağa #bəzən #kredit #pullar #edilməsi #məvh #xəyallara #müddətdə #gücünə #malikdir #ehtimalıvızda #istiqamətində #vadar #təhlükəyə #düşkünlüyünə #oynamağa #qazan #içində #lazımdır #gələcəyivizi #götürmək #qoyaraq #edir #götürərək #sistemi #beyninə #hər #sizlər #ev #hüceyrələrini #çəkmə #xoş #siz #rolu #özüvüzdən #bitməsini #olmaq #avtonom #bankdan #olur #görə #oynayır #oğurlayır #zamanda #səciyyəvi #asılı #uzaq #istəmirsiz #gözdəməyiviz #beləliklə #də #hərflə #olun #düşüncəviz #rolunu #udduğu #insanı #sinir #gələcək #salır #aldanıb #bilmədiyi #hesab #udacam #əslində #alır #addımlamaq #topazın #həvəsinə #olar #vurduğu #olmadan #əsəbdən #beyinlərdə #deməli #qazanıb #bu #ehtimallarla #zamanla #ruh #az #sizə #vaxtıvızı #şüara #almağa #cür #sövq #etmək #cəhətdən #məhv #olursuz #insanda #düşünməyiviz #oynanılmaq #ki #əminliyini #edən #varlanmaq #daxil

Следующее видео

'Bu torpağı atın rədd olun gedin' New_video 12 261 просмотра
Salam verərkən diqqətli olun =) Video Machine 10 917 просмотра
Haki - Donmez olun (cover) Mc Bilinmeyen 13 410 просмотра
Yeni il qabağı partlayıcılardan ehtiyatlı olun!!! Vision Tv 9 573 просмотра
facebook