Ceyhun Məmmədov

Topaz, oynamaqdan uzaq olun

21 936
0
0
02:34

Опубликовано:

“Topaz”oynamaqdan uzaq olun.

Topazın insan beyninə vurduğu psixoloji zərbələr, insan övladının gələcəyini təhlükəyə salır. Qumarbazlığın ilk pilləsini topaz hesab etmək olar. Oynadıqca, oynanılmaq istənilən bu sistem, gələcəkdə bütün pulları almaq və insanı müflis etmək gücünə malikdir. Topaz sistemində, məbləğlərin rolu çox mühüm səciyyəvi hal daşıyır. Beləliklə az məbləğ qoyaraq, çox məbləği qazanmaq ehtimalı olan bu oyunda, insanda həvəsləndirici stimul yaranır. Amma insan topazda udduğu zamanda, uduzduğu müddətdə də ziyan çəkir. Deməli, udduğu məbləğ onu gələcəkdə daha da çox qazanıb, varlanmaq həvəsinə sala bilir. Bu o demək olur ki, daha çox pul qoyub, müflis olmaq yolunda addımlamaq lazımdır. Beləliklə, qazanmaq gələcək üçün xüsusi bir təsir olur. Amma ziyanlı bir təsir.

Topazda uduzmaq isə ruh düşkünlüyünə səbəb olur. İnsan uda bilmədiyi məbləğə görə əsəbdən hüceyrələrini məvh etmək durumuna düşür. Sistemin insan üzərində yaratdığı psixoloji təsir, mənəvi ziyanlarla zəngindir. Həmçinin maddi cəhətdəndə ziyanları olur. Topazdan udduğuvuz məbləğə baxmayaraq, gələcəkdə maddi cəhətdən külli miqdarda ziyan çəkmə ehtimalıvızda var.

Kağız pullar, insan üzərində xüsusi rollar oynayır. Pulun, maddi və mənəvi şirinliyi çox olduğu üçün, sizləri kredit almağa vadar edir. Siz hətta topazın sizin üzərivizdə yaratdığı psixoloji təsirə məruz qalıb, bankdan kredit götürmək həvəsinə düşə bilərsiz. Çünki düşüncəviz, “topazdan onsuzda pul udacam” istiqamətində olacaq. Və beləliklə bankdan kredit götürərək, puluvuzun hamısını zamanla topaza yatırırsız. Sistemin sizə yeritdiyi psixoloji təsirdən, müflis olmaq ehtimalını düşünməyiviz isə çətin olur.

“Topaz, oyna qazan” şüarı insan beynində xoş xəyallara dalmağa məcbur edir. Külli miqdarda pul uda bilərəm, qazandığım pullarla özümə maşın ala bilərəm, ev almaq ehtimalım var və başqa cür gözəl xəyallar qurmağa vadar edən bu şüar, əslində ziyanlarla zəngin bir xüsusiyyətə malikdir. Sizlər sadəcə bu şüara aldanıb, ziyanlı tərəfləri bəzən düşünməyi istəmirsiz. Bir gün puluvuzun hamısını topazda itirəcə biləcəyivizi düşünün. Onsuzda ehtimallarla dolu topaz, sizə hər zaman pul uda bilərsiz əminliyini vermiyəcək.”Topaz, oyna qazan” şüarı sadəcə sizi aldadır.

Topaz sözünün çox vaxt qırmızı hərflə və ya qırmızı örtükdə ağ hərflərlə, ya da ağ örtükdə qırmızı hərflə yazılması da beyinlərdə xüsusi rol oynayır. Qırmızı rəng, iştah artırmaq rolunu oynayır. Bu rəngdən istifadə edilməsi, sizləri daha da çox oynamağa sövq edir. İştah artırmaq rolunu oynayan bu rəng, sizləri daha da həvəsləndirici sahəyə salır.

Vaxt, topaz onuda əlivizdən alır. Yazdığıvız oyunların bitməsini gözdəməyiviz, zamanı boş-boşuna məvh etməyivizə bərabər olur. Topazın sistemi, sizin vaxtıvızı oğurlayır. Vaxtıvızı topazın uğrunda məhv edən zaman, özüvüzdən asılı olmadan, avtonom sinir sisteminə görə stress, həyacan içində olursuz. Yazdığıvız komandaların qələbəsini gözlədiyiviz anda sizlər böyük həyacanın içinə daxil olursuz. Topaz oynamaqdan uzaq olun. Gələcəyivizi, topazın sistemindən uzaq tutun.

#götürərək #maddi #iştah #olmadan #anda #götürmək #içinə #ziyanları #gələcəyini #boş-boşuna #görə #etmək #əminliyini #qoyub #gün #sistemi #komandaların #bu #məvh #olursuz #çəkmə #udduğu #düşə #sadəcə #oynayan #aldadır #qumarbazlığın #rolu #hər #az #məbləği #uduzmaq #ziyanlarla #itirəcə #biləcəyivizi #olar #sizə #rolunu #səbəb #təsirə #uduzduğu #başqa #siz #olduğu #düşür #şüarı #durumuna #topaz #həyacanın #ehtimallarla #çünki #edilməsi #oynanılmaq #bilərəm #olur #yaratdığı #məbləğ #məcbur #olacaq #istənilən #üzərində #qazanıb #var #sistem #da #pul #əslində #olan #udduğuvuz #oğurlayır #gözdəməyiviz #zərbələr #gələcək #onu #pullarla #addımlamaq #çətin #ehtimalı #oynamağa #topazda #içində #etməyivizə #sizlər #topazdan #uğrunda #zəngindir #zamanda #ev #ilk #beyinlərdə #və #ki #almaq #məbləğə #insanda #xüsusiyyətə #pulları #şirinliyi #edir #insanı #müflis #xəyallar #düşünməyi #cəhətdəndə #rəngdən #qazanmaq #çəkir #hal #deməli #ziyan #vaxtıvızı #hətta #bankdan #qoyaraq #sizi #sisteminə #daha #malikdir #psixoloji #daşıyır #vurduğu #olun #gözlədiyiviz #düşünün #oynamaqdan #xüsusi #təsirdən #oynayır #varlanmaq #zamanla #vadar #düşünməyiviz #onsuzda #ya #qazan #qalıb #cəhətdən #puluvuzun #yeritdiyi #asılı #stimul #yatırırsız #təsir #xoş #bərabər #edən #çox #onuda #sahəyə #qələbəsini #qırmızı #demək #uzaq #ruh #hüceyrələrini #topazoynamaqdan #oynadıqca #hərflərlə #dalmağa #miqdarda #sistemindən #xəyallara #bilərsiz #zaman #rollar #istiqamətində #bilmədiyi #sövq #maşın #baxmayaraq #bir #düşkünlüyünə #bəzən #cür #sistemin #mənəvi #də #rəng #gələcəkdə #almağa #insan #vaxt #topaza #gözəl #artırmaq #istifadə #amma #bilir #pullar #ağ #oyna #gələcəyivizi #özümə #dolu #yaranır #hərflə #həvəsləndirici #ala #beləliklə #hesab #həvəsinə #özüvüzdən #şüara #örtükdə #sözünün #olmaq #uda #sizləri #sistemində #məruz #şüar #övladının #topazın #yolunda #düşüncəviz #oyunların #zamanı #bitməsini #külli #yazılması #məbləğlərin #tərəfləri #üçün #istəmirsiz #ehtimalını #ziyanlı #əlivizdən #səciyyəvi #kağız #qazandığım #gücünə #udacam #qurmağa #məhv #müddətdə #təhlükəyə #oyunda #zəngin #ehtimalım #tutun #stress #ehtimalıvızda #daxil #yazdığıvız #sizin #həmçinin #kredit #vermiyəcəktopaz #həyacan #beynində #böyük #sala #mühüm #avtonom #pilləsini #üzərivizdə #rol #salır #beyninə #alır #sinir #hamısını #əsəbdən #aldanıb #isə #pulun #lazımdır #bütün

Следующее видео

'Bu torpağı atın rədd olun gedin' New_video 15 579 просмотра
Salam verərkən diqqətli olun =) Video Machine 14 294 просмотра
Haki - Donmez olun (cover) Mc Bilinmeyen 16 038 просмотра
Yeni il qabağı partlayıcılardan ehtiyatlı olun!!! Vision Tv 14 205 просмотра
facebook