Atilla

Prof.Dr.Muhammed Ticani Semavi 3_2

87 133
0
0
18:22

Опубликовано:

Prof.Dr.Muhammed Ticani Semavi Kimdir?
1936 yılında Tunus'un Kafsa şehrinde,tanınmış ve inançlı bir ailede doğmuştur.Liseyi bitirdikten sonra Fen Fakültesinde öğrenimini sürdürerek mühendislik derecesine ulaşmıştır.
Çocukluğundan dini öğretilere karşı özel ilgi duyan Ticani,genç yaşta kentin imamı olmuş ve imamlığını yaptığı camide tefsir ve fıkıh dersleri vermiştir.
İlim ve tecrübesini artırmak amacıyla Mısır,Irak,Lübnan ve Ürdün gibi bazı ülkelere yolculuklar yapmıştır.Ayrıca,birkaç kez hac ve umre ibadetlerini yerine getirmiştir.
Bu yolculukları sırasında Ayetullahi'l-Uzma Seyyid Ebu'I-Kasım Hoi ve Ayetullah Şehid Muhammed Bakır es-Sadr gibi Şia'nın büyük şahsiyetleriyle görüşme saadetine erişerek Şiilik hakkında araştırma yapma imkanını bulmuştur.
Muhammed Ticani-"Ben, Allah'ın kendisine hidayet ve tevfikini bahşettiği Tunuslu Muhammed Ticani Semaviyim.Maliki mezhebine mensup olup,Kuzey Afrikada meşhur olan Ticani tarikatına tabi iken,Ehl-i Beyt mezhebini seçmiş bulunuyorum.Hakkı,bir seyahat esnasında bazı Şii alimlerle görüşüp konuştuktan sonra tanıdım."
Ciddi ve samimi araştırmalarının sonucunda Şiiliğin hak olduğunu anlayarak Şii olmuş ve bunu açıkça ilan etmiştir.Araştırmalarında getirdiği deliller ise Kuran-i Kerim,Hz.Peygamber (saa)'in sünnetindendir.
Muhammed Ticani-"Sonunda ben kendi kendime bütün zorluklarına rağmen bu tür konuları köklü bir şekilde incelemeyi kararlaştırdım. Ve ahd ettim ki, bir fırkanın inandığı ve diğer fırkanın kabul etmediği hadisleri bırakıp araştırmada yalnız şia ve sünnilerin doğruluğunda ittifak ettikleri hadislere istinat edeyim.Ben bu metotla bir yandan milli ve mezhebi taassuplardan kaçınmayı ve diğer yandan da şüphe ve tereddütten kurtulup Allah'ın en büyük nimeti olan yakinin zirvesine ulaşmağı hedef almıştım".Daha sonra Tunus hükümetinin baskı ve eziyetlerine maruz kalarak ailesiyle birlikte Parise yerleşmiş ve Paris-Sorbon Üniversitesinden felsefe doktorasını almıştır.

Следующее видео