Prezident

İlham Əliyevin Gədəbəy rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşü

31 211
0
0
11:08

Опубликовано:

İlham Əliyev Gədəbəy Aşıq Musiqisi Məktəbinin açılışında iştirak etmişdir
Ильхам Алиев принял участие в открытии Гядабейской школы ашугской музыки
Ilham Aliyev attended the opening of the Gadabay School of Ashig Music

Следующее видео