Ceyhun Məmmədov

Hər şey "Big Bang" ilə başladı

21 659
0
0
03:30

Опубликовано:

Hər şey Big Bang ilə başladı. Bilinməyən bir anda böyük partlayış baş verdi. Böyük partlayışdan sonra atomlar, maddələr mövcud oldu. Bu zaman kainat genişləndikcə müxtəlif göy cisimləri əmələ gəlirdi. “Big Bang” nəticəsində yaranan kainat, partlayışın ilkin mərhələlərində sürətlə genişlənməyə başlamışdı. Amma sonradan kainatın genişlənmə sürəti get-gedə azalmağa başladı. Hal-hazırda kainatın genişlənmə prosesi davam edir. Ancaq bu genişlənmə sonsuza qədər davam etmiyəcək. Çünki bir gün kainat özünə yığılacaq və məhv olacaq. Hər bir şeyin başlanğıcı olduğu kimi, sonuda var. Kainatın başlanğıcı “Big Bang” nəticəsində başladı, sonu isə ya özünə yığılaraq, ya da qara dəliyin vasitəsi ilə məhv olma prosesi baş tutacaq. Qara dəlik, kainat hər şeyi məhv etmək gücünə malikdir. Qara dəliyin yaranma səbəbi kainatda mövcud olan maddələrdir. Müxtəlif maddələrin bir araya toplanması ilə yaranan qara dəlik, kainatda olan hər şeyi özünə çəkə bilmək gücünə malik olan, hər şeyin sonunu gətirə biləcək bir vasitədir. Və bir gün hər şey yox olub gedəcək. Baxdığıvız göylər olmayacaq, ulduzlar bircə-bircə sönəcək kainat məhv olacaq.
Kainat, insan beynində çoxlu suallar yaradacaq bir sahədir. Suallardan biridə bu olacaq ki, “Big Bang” necə partladı? Hər bir cismin tərpənməsi üçün ona təkan verici bir qüvvə olmalıdır. Deməli, burdan belə bir nəticə çıxartmaq olar ki, “Big Bang”-i təşkil edən bir qüvvə mütləq mövcud olub. Həmin qüvvəyədə biz insanlar Tanrı, Allah, Yaradan və başqa adlar deyə bilərik. İnsan beynini yandıra biləcək növbəti sual isə, həmin qüvvə haradadır? sualı olacaq. Kainatın yaranmasına təkan verən qüvvə ya səmadadır, ya da yer kürəsi yarandıqdan sonra insan simasında yerdədir. Bəzən dəqiq cavab tapmaqda çətinlik çəkirik. Bu sualın cavabıda hələ dəqiq deyil. Ehtimal hər zaman olduğu kimi, kainat ilə bağlı tapılan bəzi cavablar da ehtimal dərəcəsinə malikdirlər...

#ya #biz #növbəti #yerdədir #bircə-bircə #vasitəsi #partlayışın #çətinlik #baş #və #nəticə #malikdirlər #burdan #gün #big #suallardan #kainat #insanlar #şeyi #dəqiq #ilə #malikdir #bilmək #genişlənməyə #azalmağa #əmələ #olmayacaq #başlamışdı #verdi #verici #çıxartmaq #da #haradadır #partlayış #tutacaq #cavabıda #üçün #kimi #mərhələlərində #göylər #böyük #qüvvəyədə #sonra #nəticəsində #allah #gedəcək #bəzən #olmalıdır #sönəcək #bang-i #tərpənməsi #cavab #şeyin #cisimləri #simasında #bəzi #baxdığıvız #təkan #cavablar #yandıra #etmiyəcək #ilkin #ona #dərəcəsinə #zaman #gəlirdi #belə #yığılacaq #sürəti #yığılaraq #çoxlu #araya #ki #suallar #insan #yaranan #verən #olduğu #hər #toplanması #dəlik #tapmaqda #edir #olar #dəliyin #yaradacaq #biridə #hal-hazırda #ehtimal #olan #partladı #özünə #mütləq #başlanğıcı #sual #qədər #səbəbi #amma #sahədir #şey #genişləndikcə #sürətlə #bir #sonradan #sonunu #gücünə #genişlənmə #get-gedə #vasitədir #təşkil #edən #gətirə #çünki #anda #kürəsi #yaranmasına #olacaq #bang #ancaq #sonsuza #çəkə #hələ #kainatda #maddələrin #yer #qara #olma #beynində #sualın #yaranma #deməli #cismin #sonuda #sualı #həmin #isə #qüvvə #yaradan #malik #başladı #kainatın #bilərik #yox #oldu #maddələrdir #bu #tanrı #partlayışdan #davam #adlar #necə #bilinməyən #ulduzlar #mövcud #maddələr #yarandıqdan #bağlı #səmadadır #tapılan #prosesi #müxtəlif #olub #beynini #çəkirik #etmək #məhv #başqa #deyə #var #deyil #sonu #göy #atomlar #biləcək

Следующее видео

Rihanna konsertini Natiq Ritm Qrupu ilə başladı Thewolf 33 298 просмотра
İran Türkiyə ilə sərhədləri bağladı - SƏBƏB Video Machine 11 374 просмотра
"Sovetski" sökülməyə başladı Video Machine 14 238 просмотра
Aparıcılara qarşı kompaniya başladı Vision Tv 6 814 просмотра
SQAY idman federasiyası fəaliyyətə başladı Vision Tv 11 668 просмотра
facebook