1 383 773 просмотров
65 видео

Baku International Humanitarian Forum

http://bakuforum.video.az
İqtisadi inkişafın humanitar aspektləri #1 Spaceman 17 586 просмотра
İqtisadi inkişafın humanitar aspektləri #2 Spaceman 17 203 просмотра
Davamlı inkişaf və ekoloji sivilizasiya #2 Spaceman 19 346 просмотра
Davamlı inkişaf və ekoloji sivilizasiya #1 Spaceman 19 281 просмотра
Postmodern dövrdə milli özünüdərk #2 Spaceman 16 991 просмотра
Postmodern dövrdə milli özünüdərk #1 Spaceman 17 873 просмотра